GWARANCJA DELL


Najlepsze warunki serwisu gwarancyjnego na polskim rynku IT oferuje gwarancja Dell. Każdy zakupiony sprzęt posiada swój numer serwisowy (tzw. service tag), który można zweryfikować na stronie internetowej, aby otrzymać informacje o usługach gwarancyjnych dotyczących danego produktu Dell. Czym wyróżnia się gwarancja Dell od innych usług producentów komputerowych? Tylko gwarancja Dell oferuje niemal na każdy rodzaj sprzętu zabezpieczenie serwisowe Next Business Day, co oznacza że w razie awarii produkty Dell naprawiane są następnego dnia roboczego po zgłoszeniu usterki. Usługa ta dostępna jest za dodatkową opłatą. Należy jednak zaznaczyć, że w większości firm komputerowych nie jest ona oferowana w ogóle, bądź dotyczy wyłącznie drogiego, specjalistycznego sprzętu.

GWARANCJA DELL W DELLPROMOCJE


Nasza firma dba o to, by sprzedawane produkty Della oferować w najniższych cenach na rynku, ale również stara się, aby zawierały już w swojej cenie najlepszą formę gwarancji Next Buisness Day. Kupując w sklepie internetowym www.dellpromocje.pl nie muszą Państwo dopłacać –  najlepsza gwarancja Dell, w większości przypadków jest już wliczona w cenę.

GWARANCJA DELL – ZAKRES


Pomoc techniczna (gwarancja Dell) obejmuje doradztwo w zakresie instalacji i konfiguracji produktów marki Dell w ciągu 30 dni po dostawie sprzętu. Gwarancja Dell to również kompleksowa pomoc online za pośrednictwem internetu, poczty e-mail i czatu z pracownikiem obsługi technicznej firmy. W swojej ofercie gwarancja Dell obejmuje diagnostykę problemów sprzętowych i ich rozwiązywanie lub w razie konieczności  naprawę i wymianę części.

GWARANCJA DELL TO PRODUKT WYJĄTKOWY NA POLSKIM RYNKU.Gwarancja Dell obejmuje następujące usługi:
·    pomoc centrum serwisowego telefoniczna i online
·    pomoc w "okresie początkowym"
·    „serwis na miejscu” gwarancja Dell 5 dni roboczych
·    „odbiór i zwrot” gwarancja Dell 5 dni roboczych
·    Next Business Day gwarancja Dell 1 dzień roboczy
·    gwarancja Dell serwis tego samego dnia
·    międzynarodowa gwarancja DellGWARANCJA DELL – RÓŻNE WARIANTY


Klient może wybrać różne formy serwisu gwarancyjnego.

GWARANCJA DELL „OKRES POCZĄTKOWY”


W ramach pomocy w "okresie początkowym" przez pierwszych 30 dni po dostawie firma Dell zapewnia telefoniczną pomoc techniczną oraz doradztwo w zakresie instalacji i konfiguracji produktów firmy Dell: zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, instalowanych fabrycznie systemów operacyjnych i oprogramowania.

 

GWARANCJA DELL „SERWIS NA MIEJSCU”


Usługa serwis na miejscu oznacza, że certyfikowany przez firmę Dell specjalista na miejscu, u użytkownika naprawia produkt Dell w ciągu 5 dni roboczych, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

GWARANCJA DELL „ODBIÓR I ZWROT”


Usługa "Odbiór i zwrot" polega na tym, że firma Dell organizuje odbiór produktu w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii, a certyfikowany przez firmę Dell specjalista dokonuje naprawy, a następnie zwraca produkt w ciągu kolejnych pięciu dni roboczych.

GWARANCJA DELL „NEXT BUSINESS DAY”


Serwis u klienta następnego dnia roboczego to najszybsza i najlepsza forma serwisowania. Certyfikowany przez firmę Dell specjalista dokonuje naprawy w siedzibie klienta w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki.

GWARANCJA DELL SERWIS TEGO SAMEGO DNIA ROBOCZEGO


Gwarancja Dell tego typu zapewnia obecność certyfikowanego przez firmę Dell specjalisty w siedzibie klienta w ciągu 4 godzin, tego samego dnia roboczego.

MIĘDZYNARODOWE GWARANCJA DELL


Gwarancja Dell mogą być również dostępne poza krajem, w którym notebook Dell został zakupiony. Usługa ta jest oczywiście dostępna tylko w krajach, w których funkcjonują
oficjalne oddziały firmy Dell. W przypadku innych produktów marki Dell usługa jest świadczona tylko w kraju, w którym zakupiono dany produkt. Użytkownik powinien poinformować firmę o przeniesieniu sprzętu do innego kraju i wypełnić formularz przeniesienia dostępny na oficjalnej stronie Dell (http://www.dell.com/globaltagtransfer). Po zaktualizowaniu informacji w systemie będzie możliwe korzystanie z serwisu.


GWARANCJA DELL – OKRES TRWANIA


Usługę pomocy technicznej firmy Dell kupuje się wraz produktem firmy Dell. Długość okresu ważności usługi można sprawdzić, wpisując numer seryjny, tzw. SERVICE TAG na stronie internetowej Dell Polska. Okres ważności gwarancji Dell obowiązuje od daty produkcji sprzętu.

GWARANCJA DELL TO NAJWYŻSZY POZIOM USŁUGI DOSTĘPNY NA POLSKIM RYNKU

 

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Basic Hardware Support

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Pakiet Usług Prosupport for end user

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Pakiet Usług Prosupport Enterprise

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Pakiet Usług Prosupport for it

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Przedłużona Gwarancja na baterię

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Usługa Fast-Track Dispatch

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Usługa Niszczenia Danych

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Usługa Odzyskiwania Danych

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Usługa On-Site Diagnosis

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Usługa Proactive Maintenance

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Usługa Śledzenia i Odzyskiwania Notebooków oraz Usługa Zdalnego Usuwania Danych

http://dellpromocje.pl/ikona_pdf.gif Gwarancja DELL Usługi RAS

 

Gwarancja, Reklamacja i Zwrot Towaru

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym dellpromocje.pl (zwanym dalej Sklep Netland) objęte są gwarancją. Długość i rodzaj gwarancji
  jest zawarty w opisie towaru. Uprawnienia gwarancyjne realizowane są
  na podstawie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej (jeśli występuje).
 2. Wszelkie zgłoszenia dotyczące gwarancji, reklamacyjną oraz zwrotu towaru należy zgłaszać na adres: Netland Computers Sp. z o.o. ul. Wrocławska 35, 62-800 Kalisz
 3. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem (0-62)
  741-22-50 lub mailowo na adres gwarancja@netland.net.pl w dni robocze
  od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
 4. Warunkiem skorzystania z procedury gwarancyjnej jest dostarczenie wraz
  z uszkodzonym sprzętem wymaganych dokumentów: kopii dowodu zakupu (faktura VAT lub Paragon), kopii karty gwarancyjnej (jeżeli została oryginalnie dołączona do sprzętu) oraz wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby Netland Computers. Prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji , gdyż nie zwracamy przesłanych dokumentów.
 5. Sprzęt, który objęty jest gwarancją producenta powinien być serwisowany wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych wskazanych na stronie internetowej lub karcie gwarancyjnej dystrybuowanych przez wytwórcę.
 6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, w szczególności konserwacji urządzenia czy re-instalacji systemu operacyjnego.
 7. Gwarancji nie podlegają elementy ulegające naturalnemu zużyciu tj. baterie, tonery, bębny, dewelopery, tusze, atramenty, czytniki lasera.
 8. Gwarancje producenta obejmują usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 9. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć do siedziby Netland Computers osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Celem sprawnego włączenia sprzętu do procedury gwarancyjnej należy:
  • Dokładnie sprawdzić i opisać rodzaj uszkodzeń w formularzu zgłoszeniowym. Formularz wraz z uszkodzonym sprzętem i kopią dowodu zakupu należy dostarczyć do siedziby Netland Computers (dane teleadresowe w punkcie 2.).
  • Sprzęt należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, elastyczne wypełnienie).
  • Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i sticker licencyjne celem weryfikacji uprawnień gwarancyjnych dla danego urządzenia
  • Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji, bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo serwis odeśle sprzęt na adres z dowodu zakupu na koszt nadawcy firmą kurierską.
  • Klient otrzyma wraz z urządzeniem protokół naprawy, który jednocześnie jest podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy.
 10. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem należytego i bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i ryzyko z tym związane ponosi Klient.
 11. Procedura gwarancyjna może ulec wydłużenia, a w szczególnych wypadkach staje się niemożliwa, jeżeli w dokumencie zakupu lub na urządzeniu wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania, które uniemożliwią poprawną identyfikację zakupionego towaru i weryfikację uprawnień gwarancyjnych.
 12. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie trwania gwarancji będą usunięte niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych.
 13. Netland Computers nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych, a także za usunięcie danych w toku pracy serwisu gwarancyjnego. Przed zgłoszeniem i wysłaniem reklamowanego urządzenia Klient powinien wykonać kopię bezpieczeństwa swoich danych.
 14. Gwarancją nie są objęte:
  • Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
  • Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego
   z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
  • Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika.
  • Sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem etc.), oraz wywołane tym faktem uszkodzenia.
  • Sprzęt, którego dokument zakupu, sticker licencyjny lub numery seryjne
   w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, uniemożliwiając ich identyfikację.
 15. Każdy reklamowany produkt jest diagnozowany w momencie przyjęcia na serwis. Netland Computers zastrzega sobie możliwość obciążenia klienta kosztami diagnozy i przesyłki w przypadku nieuzasadnionej reklamacji w wysokości 50 zł netto.
 16. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania sprzętu po upływie 20 dni roboczych od momentu naprawy, Netland Computers zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty za magazynowanie sprzętu nieodebranego w wysokości 100 zł netto miesięcznie.
 17. Produkty, które objęte są szczególnymi warunkami gwarancji określonymi w karcie gwarancyjnej producenta, winny być dostarczone zgodnie z wymaganiami określonymi w tymże dokumencie. Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów gwarancji może skutkować utratą gwarancji ze strony wytwórcy.
 18. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o zastosowanie następującej procedury:
 19. Z chwilą otrzymania przesyłki należy sprawdzić stan. Każda przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą z logotypem Netland Computers. W przypadku podejrzenia, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione - należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera.
 20. W przypadku zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia lub odkształcenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości wspólnie sporządzić protokół szkody.
 21. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia. Winien on zawierać: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia oraz oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat.
 22. Protokoły szkody należy dostarczyć do oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a kopię przesłać w formie cyfrowej do Netland Computers.
 23. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"
  w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo zgłosić chęć jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.
  W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Netland Computers. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma dokonać zwrotu zapłaty.
 24. Sklep dokonuje sprawdzenia produktu i zwrotu pieniędzy na konto klienta niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwrotu. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty licencyjne, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką.