Leasing

optymalna forma finansowania inwestycji

 

ZALETY LEASINGU:
♦ Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii
♦ Zwiększenie płynności środków finansowych
♦ Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania własnych środków
♦ Niższe podatki, gdyż raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
♦ Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność
♦ Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych
♦ Proste i przejrzyste procedury

ATUTY OFERTY:
♦ Szybka decyzja o przyznaniu leasingu
♦ Sprawna i kompetentna obsługa transakcji leasingowej
♦ Stałe i niezmienne raty leasingowe, które zapewniają bezpieczeństwo planowania i kontroli wydatków
♦ Atrakcyjne warunki ubezpieczenia
♦ Wygodna spłata rat leasingowych za pomocą „Polecenia zapłaty”

PROPONOWANE UMOWY:

LEASING TRADYCYJNY
Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
(PROC. UPROSZCZONA OD 1.500 – 30.000 ZŁ. NETTO)

1. Wniosek (dostępny w trakcie realizowania zakupów).
2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3. Dwa dowody tożsamości (np. dowód osobisty i prawo jazdy).

 

 

W wyjątkowych sytuacjach GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.Dodatkowe informacje na temat leasingu oraz firmy Grenkeleasing dostępne są pod adresem:
http://www.leasingoptymalny.pl
GRENKELEASING sp. z o.o. - ul. Abpa A. Baraniaka 88D - 61-131 Poznań
tel: + 48 (61) 872-37-00, fax: + 48 (61) 872-37-40
mailto:service@grenke.pl